Loading...

Informații generale

Informații generale
Informații generale2018-11-29T15:48:24+00:00

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III)

PROGRAMUL 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare

SUBPROGRAMUL 1.2 Performanță instituțională

Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

Titlul proiectului: CREȘTEREA CAPACITĂȚII INSTITUŢIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE- INOVARE ÎN DOMENIUL POMICULTURII ECOLOGICE

Acronim proiect: ECOTEHNOPOM

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0662

Contract: 12 PCCDI/2018

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni

Durata proiectului: 31 luni – 31.03.2018 – 31.10.2020

Bugetul proiectului: 5.252.250 lei

Date de contact director de proiect:
Dr. ing. Dorin Sumedrea
e-mail: office@icdp-pitesti.ro, dsumedrea@yahoo.com

Tel: +40-248-278519;
Fax: +40-248-278477