Obiectivele generale ale parteneriatului sunt:

 • creșterea capacității instituționale de CDI în domeniul pomiculturii ecologice, a organizațiilor publice de cercetare membre ale consorțiului;
 • dezvoltarea resursei umane din CDI prin stimularea formării tinerilor cercetători şi colectivului de cercetători la un nivel înalt de performanţă;
 • realizarea programului comun de CDI în domeniu tehnologiilor ecologice pre și post-recoltă.

 Obiectivele specifice pe proiecte componente se prezintă sintetic în schema de mai jos:

CREȘTEREA CAPACITĂȚII INSTITUŢIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE- INOVARE ÎN DOMENIUL POMICULTURII ECOLOGICE

Obiectiv general proiect component P1

Identificarea, evaluarea şi promovarea soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi, cu rezistenţă /toleranţă genetică la boli şi dăunători, pretabile pentru pomicultura ecologică

Obiective  specifice P1

 • Lărgirea bazei de selecţie pentru obţinerea de noi soiuri şi portaltoi;
 • Evaluarea materialului biologic: comportarea la boli şi dăunători, calitate şi productivitate;
 • Testarea moleculară a hibrizilor pentru detectarea timpurie a genelor de rezistenţă la boli şi dăunători;
 • Efectuarea de infecţii artificiale pentru identificarea timpurie a hibrizilor rezistenţi la boli;

Obiectiv general proiect component P2

Dezvoltarea de tehnologii ecologice pre-recoltă de înmulțire și exploatare a speciilor pomicole

Obiective  specifice P2

 • Realizarea de tehnologii ecologice noi și/sau îmbunătățite de înmulțire și exploatare a speciilor pomicole,
 • Servicii noi de CD privind tehnologii ecologice,
 • Realizarea unui sistem automat pentru tehnologie de aplicare cu precizie și normă variabilă a produselor ecologice în plantațiile pomicole.

Obiectiv general proiect component P3

Obținerea de noi produse de nutriție și de combatere a bolilor și dăunătorilor, care să răspundă principiilor generale ale agriculturii ecologice

Obiective  specifice P3

 • Realizarea unor tehnologii de extracție din plante, de standardizare a extractului obținut (extracţie asistată cu microunde, extracţie cu CO2 supercritic, extracţie asistată cu ultrasunete);
 • Realizare produs de combatere a bolilor şi dăunătorilor și produs biostimulant pe baza de extracte din plante;

Obiectiv general proiect component P4

Dezvoltarea de tehnologii ecologice post-recoltă

Obiective  specifice P4

Realizarea de tehnologii ecologice post –recoltă îmbunătățite/noi:

 • de păstrare fructe ecologice în atmosferă controlată / modificată,
 • de procesare prin deshidratare;
 • procesare prin congelare/liofilizare a fructelor ecologice.