Proiect 3 – „Dezvoltarea de produse ecologice pentru nutriția și protecţia fitosanitară a speciilor pomicole”.

Responsabil Proiect P3 Marian Cătălin DUCU

Durata proiectului: 31 luni – 31.03.2018 – 31.10.2020

Bugetul proiectului: 985.000 lei

Denumirea organizației partenere Acronim organizație Rolul organizației în consorțiu Date de contact
Universitatea din Pitești UPIT Instituție coordonatoare Responsabil Proiect P3 Marian Cătălin DUCU, tel. 0727 356195, email: catalinducu@hotmail.com
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni, Argeș ICDP Partener 1 Responsabil Partener Mirela Florina CĂLINESCU, tel. 0248 278066, email: elacalinescu@yahoo.com
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Chimico-Farmaceutică București ICCF Partener 2 Responsabil Partener Elena Corina BUBUEANU, tel. 021 3222910, fax. 021 3222917, email: corina.bubueanu@yahoo.com
Folosiți butonul pentru a descărca planul

Principiile generale ale agriculturii ecologice, limitează utilizarea de materii prime externe la: materii prime produse ecologic; substanțe naturale sau derivate din cele naturale.

Proiectul component nr. 3 are ca scop obținerea de produse de nutriție și de combatere a bolilor și dăunătorilor, care să răspundă cerințelor formulate mai sus.

Elementele de noutate științifică prezente în proiect sunt legate în principal de utilizarea unor tehnologii de extracție din plante cu randament ridicat și posibilități de standardizare a extractului obținut și a unor noi tehnologii de procesare a mineralelor naturale cu solubilitate scăzută. Principalele tehnici de extracție propuse în proiect sunt în funcție  de acțiunea compușilor activi: Dacă acțiunea compușilor activi din plantele selectate este dată de efectul sinergic al extractului total din plantă, atunci vor fi utilizate tehnicile de extracție asistate cu microunde și tehnicile de extracție cu ultrasunete; Dacă efectul în combaterea bolilor și dăunătorilor este dat de un anumit compus din produșii secundari ai plantelor selectate, atunci extracția se va realiza prin tehnicile de extracție fracționată cu CO2 supercritic sau prin distilare fracționată. Pentru obținerea unor noi produse de nutriție a plantelor bazate pe minerale naturale cu solubilitate scăzută vor fi utilizate tehnicile de procesare cu ultrasunete și cu CO2 supercritic.

Toate produsele obținute în cadrul proiectului component nr. 3 vor fi testate din punct de vedere al efectelor asupra sănătății umane (teste de citotoxicitate și determinări fizico-chimice complexe) precum și din punct de vedere al efectelor asupra factorilor de mediu (aer, sol, apă).

Mai multe detalii puteți afla din pagina web a Proiectului P3