În ultimele decenii, îngrijorările privind impactul negativ al activităților agricole asupra mediului, a resurselor naturale şi chiar asupra sănătății oamenilor sunt din ce în ce mai mari şi în acest sens, pe plan mondial, se impune abordarea unor cercetări științifice interdisciplinare care să ducă în final la soluții privind sortimentul, tehnologiile pre și post-recoltă ecologice.
Declararea sectorului pomicol ca sector prioritar pentru agricultura României și introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a unui Subprogram tematic Pomicol, cu finanțări substanțiale dedicate acestui domeniu, necesită soluții inovatoare din partea cercetării pomicole pentru implementare în noile livezi, în scopul creșterii competitivității tehnico-economice în domeniu și reducerii importului de fructe. O parte importantă din beneficiarii proiectelor avizate pentru Submăsura 4.1a Investiții în exploatații pomicole (se estimează realizarea a cca. 15.000 de ha), au solicitat tehnologii ecologice. Astfel, în perioada 2016-2017 din totalul suprafețelor proiectate și avizate de către ICDP Pitești Mărăcineni și rețeaua de stațiuni pomicole peste 40% sunt tehnologii ecologice.
Obiectivul general este creșterea capacității instituționale de CDI în domeniul pomiculturii ecologice a organizațiilor publice de cercetare membre ale consorțiului.
Consorțiul format este multidisciplinar și format din 10 parteneri: un institut și 3 stațiuni de cercetare dezvoltare în domeniul pomiculturii, 2 institute naționale din domeniul mecanizării agricole și unul in domeniul chimico-farmaceutic, un institut de ramură specializat pe tehnologiile post-recoltă și 3 universități cu expertiză în pomicultură și respectiv în extracția și formularea de noi produse ecologice.
Rezultatele estimate sunt:

  • identificarea de sortimente pretabile pentru pomicultura ecologică,
  • dezvoltarea de produse ecologice pentru nutriția și protecția fitosanitară,
  • realizarea de tehnologii ecologice pre și post-recoltă la speciile pomicole și introducerea acestora în circuitul productiv,
  • elaborarea pachetelor tehnologice ecologice în vederea acordării de asistență tehnică, servicii științifice şi tehnologice,
  • dezvoltarea unui Program comun de CDI în domeniul pomiculturii ecologice cu participarea mediului economic.