Proiect 2 „Tehnologii ecologice pre-recoltă de  înmulțire și exploatare a speciilor pomicole”

Responsabil Proiect P1 Mihaela SUMEDREA

Durata proiectului: 31 luni – 31.03.2018 – 31.10.2020

Bugetul proiectului: 2.035.800 lei

Denumirea organizației partenere Acronim organizație Rolul organizației în consorțiu Date de contact
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni, Argeș ICDP Coordonator Responsabil proiect P2 Mihaela SUMEDREA, tel. 0248 278066, Fax: 0248 278477, email: mihaela_sumedrea@yahoo.com
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța SCDP Constanța Partener 1 Responsabil Partener Cristina MOALE GAVĂT, tel. 0241-231187, email: moalecristina@yahoo.com
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi SCDP Iaşi Partener 2 Responsabil Partener Elena IUREA, tel. 0232 215065, email: iurea_elena@yahoo.com
Univ. din Craiova – Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea SCDP Vâlcea Partener 3 Responsabil Partener Gheorghe ACHIM, tel. 0250 740885,

email: achimgheorghe555@yahoo.com

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București USAMV București Partener 4 Responsabil Partener Adrian ASĂNICĂ, tel. 0744450011, email: asanica@gmail.com,
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare INMA Partener 5 Responsabil Partener Dragoş MANEA, tel. 021 2693269,

email: manea_dragos_05@yahoo.com

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița SCDP Bistrița Partener 6 Responsabil Partener Ioan ZAGRAI, tel. 0749155169, email: izagrai@yahoo.com

Declararea sectorului pomicol ca sector prioritar pentru agricultura României și introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a unui Subprogram tematic Pomicol, cu finanțări substanțiale dedicate acestui domeniu, necesită soluții inovatoare din partea cercetării pomicole pentru implementare în noile livezi, în scopul creșterii competitivității tehnico-economice în domeniu și reducerii importului de fructe. O parte importantă din beneficiarii proiectelor avizate pentru Submăsura 4.1a Investiții în exploatații pomicole (se estimează realizarea a cca. 20.000 de ha), au solicitat tehnologii ecologice. Astfel, în perioada 2016-2017 din totalul suprafețelor proiectate și avizate de către ICDP Pitești Mărăcineni și rețeaua de stațiuni pomicole peste 40% solicită tehnologii ecologice (mai ales afin, aronia, alun, nuc). Scopul proiectului este realizarea de tehnologii ecologice noi sau îmbunătățite de înmulțire și exploatare a speciilor pomicole, de servicii noi de CD privind tehnologii ecologice,  realizarea unui echipament de stropit dotat cu sistem automat de detectare a caracteristicilor culturii țintă – tehnologie de aplicare cu precizie și normă variabilă a produselor ecologice în plantațiile pomicole.

Folosiți butonul pentru a descărca planul
  • Etapa I
  • Etapa II
  • Etapa III