Sistemul de cultură ecologică la speciile pomicole şi de arbuşti fructiferi este la începutul utilizării lui pe plan mondial şi în ţara noastră.

Creşterea capacităţii productive şi a performanţei economice sunt dependente, în primul rând, de sortimentele de pomi şi arbuşti fructiferi pretabile pentru cultură ecologică, dar şi de strategiile actuale de gestionare a solului şi a bolilor şi dăunătorilor din plantaţiile pomicole.

În contextul schimbărilor climatice gama de patogeni si dăunători este într-o dinamică continuă (apar noi dăunători), ciclul biologic al acestora suferă modificări, care necesită soluții ecologice de combatere (produse, momente optime, doze, etc). În prezent, când oferta agrochimică a evoluat spectaculos, oferind o multitudine de produse fertilizante, pesticide ecologice, metode biotehnice și biologice, se impune încercarea lor și îmbunătățirea tehnologiilor ecologice de fitoprotecție a plantațiilor și pepinierelor pomicole, cu produse selective pentru entomofauna utilă, nepoluante pentru om și mediul înconjurător.

Obiectivele proiectului complex ECOTEHNOPOM – etapa I/2018 sunt:

 • Documentare şi realizare model experimental în scopul întocmirii unei baze de date suport privind situaţia sortimentului pretabil pentru pomicultura ecologică;
 • Documentarea şi realizarea unei baze de date suport (inclusiv legislaţie, standarde) în scopul elaborării de noi ipoteze de lucru privind metode şi soluţii pentru tehnologiile ecologice  în pomicultură (fertilizare, combaterea bolilor şi dăunătorilor);
 • Elaborarea modelelor  experimentale privind tehnologiile ecologice pre-recoltă de înmulțire și exploatare a speciilor pomicole;
 • Proiectarea sistemului automat de detectare a caracteristicilor culturii țintă, destinat echipamentului de stropit în plantații pomicole;
 • Studiul Regulamentelor și Directivelor CE privind producția ecologică și introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de nutriție;
 • Documentarea şi realizarea unei baze de date suport (inclusiv legislaţie, standarde) în scopul elaborării de noi ipoteze de lucru privind metode şi soluţii pentru: tehnologiile de păstrare aplicabile la fructe ecologice; tehnologii de minimă procesare prin deshidratare aplicabile la fructe ecologice; tehnologii de minimă procesare prin congelare aplicabile la fructe ecologice; stabilirea indicatorilor de calitate ai fructelor ecologice păstrate şi prelucrate, în diferite condiţii tehnologice.

Având în vedere obiectivele urmărite şi activităţile prevăzute în planul de realizare, în etapa I a proiectului complex s-au obţinut următoarele rezultate:

 • Baza de date a resurselor genetice din România – Indicator de realizare al proiectului component P1;
 • Baza de date privind fitoprotecţia ecologică în pomicultură – Indicator de realizare al proiectului component P2;
 • Baza de date privind nutriţia ecologică în pomicultură – Indicator de realizare al proiect component P2;
 • Baza de date cu specii de plante și compușii bioactivi ai acestora cu acțiune de fitoprotecție, pentru pomicultură ecologică – Indicator de realizare al proiectului component P3;
 • Studiu privind situaţia sortimentului de soiuri şi portaltoi pretabil pomiculturii ecologice;
 • Studiul Regulamentelor și Directivelor CE privind producția ecologică și introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de nutriție – Indicator de realizare al proiectului component P3;
 • Studiu privind tehnologiile de păstrare aplicabile la fructe ecologice
 • Studiu privind tehnologii de minimă procesare prin deshidratare aplicabile la fructe ecologice – Indicator de realizare al proiectului component P4;
 • Studiu privind tehnologii de minimă procesare prin congelare aplicabile la fructe ecologice – Indicator de realizare al proiectului component P4;
 • Studiu privind tehnologii privind stabilirea indicatorilor de calitate ai fructelor ecologice păstrate şi prelucrate, în diferite condiţii tehnologice – Indicator de realizare al proiectului component P4;
 • Documentație tehnică de execuție a sistemului automat de detectare a caracteristicilor culturii țintă – Indicator de realizare al proiectului component P2;
 • Modele experimentale la 10 specii de pomi (măr, prun, cireş, piersic, nuc şi alun), arbuşti fructiferi (afin, Aronia şi Lonicera) şi portaltoi pomicoli;
 • Modele experimentale privind tehnologiile ecologice de fitoprotecție şi de nutriţie;
 • Model experimental de păstrare şi congelare a fructelor ecologice;
 • Specificație tehnică produs biostimulator pentru pomicultura ecologică
 • Specificație tehnică produs de fitoprotecție pentru pomicultura ecologică

De asemenea, în prima etapa s-a finalizat procedura de angajare a unui ACS la Partenerul 5 – INMA Bucureşti, iar la ceilalți parteneri s-au organizat sau sunt în curs de organizare concursurile privind posturile de vacante de ACS, care vor fi angajați începând cu luna ianuarie 2019.

            Pentru îmbunătățirea competentelor resurselor umane s-au realizat cecuri de tip B – stagii de pregătire pentru 6 tineri cercetători la ICDP Piteşti Mărăcineni, SCDP Bistriţa şi USAMV Bucureşti, precum şi vizite de lucru pentru 4 cercetători experimentaţi la ICDP piteşti Mărăcineni şi SCDP Bistriţa

Pentru întărirea capacităţii de cercetare a instituţiilor partenere s-au achiziţionat maşini, utilaje agricole şi diverse echipamente de cercetare: Termocycler PCR şi cititor de gel pentru efectuarea analizelor moleculare şi detectarea genelor de rezistenţă la noile selecţii şi soiuri; stereo microscop pentru observaţii microscopice privind stadiile de dezvoltare a diverşilor dăunători; flux de deshidratare, sistem de pompe peristaltice; liofilizator; aparat pentru producerea de apă ultrapură; tractor; plug reversibil; dispozitiv semimanual de pulverizare erbicide, etc.

Pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor ştiinţifice s-au prezentat şi publicat lucrări la conferinţe în ţară şi străinătate, precum: Modern trends in applying phytosanitary treatments in orchards (Fruit Growing Research, Vol. XXXIV, 2018, indexat BDI); Provocări si oportunități in realizarea tehnologiilor pomicole ecologice; Noutăți în tehnologii postrecoltă pentru produsele ecologice; Preferințele consumatorilor pentru merele deshidratate provenite din cultura ecologică (Comunicări științifice in cadrul Conferințelor INDAGRA 2018); Postharvest and minimal processing technologies applicable to organic fruits (6th International Conference on Organic Agriculture Sciences – ICOAS); Evoluţia sortimentelor la principalele specii pomicole cultivate în România (Conferinta dedicata Centenarului Marii Uniri – Agricultura si spatiul rural romanesc (1918-2018), situatii si evolutii, organizată de ASAS Bucureşti).

Stadiul de implementare a proiectului este în conformitate cu calendarul activităților prevăzut în Planul de realizare – Anexa II.b la Contractul de finanțare nr 12PCCDI/2018, astfel încât realizarea etapei nr. 1 nu a necesitat modificări, activitățile realizate sunt aceleași cu cele planificate, atingându-se în totalitate obiectivele propuse.