Proiect 4 – Tehnologii ecologice post-recoltă

Responsabil Proiect 4 Andreea STAN

Durata proiectului: 31 luni – 31.03.2018 – 31.10.2020

Bugetul proiectului: 803.190 lei

Denumirea organizației partenere Acronim organizație Rolul organizației în consorțiu Date de contact
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București USAMV București Instituție coordonatoare Responsabil Proiect 4 Andreea STAN, Telefon: +40 769 716 512

Email: andreea_stan88@yahoo.com

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni, Argeș ICDP Partener 1 Responsabil Partener Radu Ionuț COMAN tel. 0248 278066, email: raducoman90@yahoo.com
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole – București HORTING Partener 2 Responsabil Partener Marian VINTILĂ, tel. 0745 020105, fax. 021 4600725, email: marian.vintila57@yahoo.com
Folosiți butonul pentru a descărca planul

Tehnologiile postrecoltă au rolul de a prelungi durata de viață a fructelor, în stare proaspătă sau prelucrată, fiind o componentă ce adaugă plusvaloare producției ecologice și totodată diminuează pierderile de producție în perioadele de vârf ale acesteia. La nivelul Uniunii Europene există reglementări ce definesc produsele alimentare obținute din produse agricole cultivate ecologic doar pentru tehnologiile pre-recoltă. La nivel european, Comisia Europeană finanțează prin programul CORE Organic o serie de proiecte ce contribuie la găsirea unor soluții tehnologice, care să asigure calitatea și siguranța alimentară a produselor ecologice pe întregul flux de producție/păstrare/procesare. În contextul creșterii producției de fructe ecologice din ultimii ani, dezvoltarea unor tehnologii post-recoltă specifice acestora reprezintă o necesitate stringentă și totodată obiectivul proiectului P4. Ca urmare, experimentarea și validarea unor tehnologii ecologice post-recoltă aplicabile la fructele obținute din pomicultura ecologică, în condițiile din România, vor reprezenta elementele de noutate și totodată o provocare pentru partenerii acestui proiect. Pentru îndeplinirea acestora, se vor monitoriza parametrii tehnologici de calitate ai fructelor pe parcursul păstrării/procesării, selectându-se aceia care vor sta la baza elaborării rezultatelor finale.

Mai multe detalii puteți afla din pagina web a Proiectului P4